ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยคความยินดียิ่ง

KM (การจัดการความรู้) ปี 2561
KM ปี 2561
R2R ปี 2561
KM (การจัดการความรู้) ปี 2560
เนื้อหา
PPT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..วีดีทัศน์แนะนำกองขยายพันธุ์พืช..

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)(21-09-61)

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(23-08-61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเตรียมความพร้อมการผลิตพืชพันธุ์ดี (จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์) ปรับปรุงพื้นที่ ยกร่องแปลง พร้อมปลูกพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(22-08-61)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(22-08-61)
ร่างประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร และร่างเอกสารประกวดการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(17-08-61)

เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(17-08-61)

ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาจัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี

ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๓ รายการ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้

ู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีและเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม์ 2562 นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา.

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา.

วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว จังหวัดชัยภูมิ..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
85 ถนนเกษตร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4437-9617
E-mail : aopdt04@doae.go.th
วิลาสินี จันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์