ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าชมเว็บไซต์ "พืชพันธุ์ดี..ต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"

วีดีโอ แนะนำกองขยายพันธุ์พืช

 

 

     
 

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 นายคณกร ทองสุขนอก ผู้อำนวยการศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้าเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ ภายในศูนย์ฯ (อ่านเพิ่มเติม)

วันที่ 7-8 กันยายน 2564 นายคณกร ทองสุขนอก ผู้อำนวยการศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมจุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ตามโครงการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดีสำหรับการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี (อ่านเพิ่มเติม)

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

page view counter

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 นายคณกร ทองสุขนอก ผู้อำนวยการศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัวพันธุ์ด ให้กับสำนักงานสำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี (โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ) (อ่านเพิ่มเติม)

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 นายคณกร ทองสุขนอก ผู้อำนวยการศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการ และร่วมวางแผนแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งรับฟังการรายงาน ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของ 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม (อ่านเพิ่มเติม)

 

 

 

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 นายคณกร ทองสุขนอก ผู้อำนวยการศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ของศูนย สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว ตามโครงการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง (อ่านเพิ่มเติม)

 

ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อจำหน่าย รอบรู้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

แผนที่ตั้งศูนย์

 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ 85 ถนนเกษตร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 โทรศัพท์/แฟ็กซ์ 0-4437-9617