ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าชมเว็บไซต์ "พืชพันธุ์ดี..ต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"

วีดีโอ แนะนำกองขยายพันธุ์พืช

ผู้อำนวนการศูนย์

 

     
 

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 นางดวงฤดี ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อ่านเพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 นางดวงฤดี ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินรายได้ จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Application (อ่านเพิ่มเติม)

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

page view counter

วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 นางดวงฤดี ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2565 (อ่านเพิ่มเติม)

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom (อ่านเพิ่มเติม)

 

 

 

ศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ ด้านการเกษตรออนไลน์ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนน่านฟ้าย่าโมเรดิโอ คลื่นความถี่ : FM 95.25 MHz. (อ่านเพิ่มเติม)

 

 

 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อจำหน่าย รอบรู้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

แผนที่ตั้งศูนย์

 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ 85 ถนนเกษตร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 โทรศัพท์/แฟ็กซ์ 0-4437-9617