การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตต้นพันธุ์พืช
แผ่นพับแนะนำศูนย์ (ไฟล์.pdf) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Rollup) การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช (Rollup) การผลิตต้นพันธุ์พืช (Rollup)
       

การผลิตท่อนพันธุ์พืช

การผลิตท่อนพันธุ์พืช (Rollup) KM การจัดการความรู้การผลิตและการตลาด
มะขามเทศของเกษตรกรฯ (ไฟล์.pdf)

การศึกษาทดสอบการจัดการแปลงปลูก
มะขามเทศเพื่อพัฒนาการผลิต (ไฟล์ .pdf)

การปลูกเบญจมาศตัดดอก (ไฟล์.pdf)
       
       
       
       

http://agrimedia.agritech.doae.go.th

     

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ 85 ถนนเกษตร ตำบลโนนสููง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4437-9617  E- mail : aopdt04@doae.go.th